Monthly Archives: January 2017

Barazia gjinore në përzgjedhjen e profesionit. Gjithçka nis nga bankat e shkollës!

“Të promovojmë barazinë gjinore në shkollat e mesme dhe arsimin profesional” ishte tema e aktivitetit të sotëm të organizuar nga shoqata “Together for Life” në kuadër të Fushatës Ndërkombëtare UNiTE , e mbështetur nga Organizata e Kombeve të Bashkuara në Shqipëri dhe me fonde të Qeverisë Suedeze. Ky aktivitet u zhvillua në ambjentet e shkollës ”Teknike…
Më tepër

Informative and educative activity on World AIDS Day

On 1 December 2016, the "Together for Life" supported by UNFPA, in the framework of the International Day against HIV / AIDS, organized an awareness raising activity on the importance of information in the prevention of HIV/AIDS disease. Informational materials were distributed to random citizens in the  “Rinia” park in Tirana. Youth, parents and other…
Më tepër

Aktivitet informues dhe edukues në Ditën Botërore të Sidës

Shoqata “Together for Life”, mbështetur nga UNFPA,  më 1 Dhjetor 2016,  në kuadër të Ditës Ndërkombëtare kundër HIV/AIDS, organizoi një aktivitet ndërgjegjësues lidhur me rëndësinë e informimit  në parandalimin e kësaj sëmundjeje. Stendës me materiale informuese të ngritur në parkun “Rinia” në Tiranë iu afruan prindër dhe të rinj, të cilët ishin shumë të interesuar…
Më tepër