Monthly Archives: May 2017

The launch of the photo competition “Look at her” in Kucova

On May 25, 2017, the Orange Day of the month, was introduced the project “Veshtroje” (“Look at her”), which is implemented by the organization “Together for Life" in the framework of the UNiTE campaign "16 Days of activism against Gender-Based Violence", supported by United Nations Agencies in Albania, funded by the Swedish government and in…
Më tepër

Çelet konkursi fotografik “Vështroje” në Kuçovë.

Më 25 Maj 2017, Ditën Portokalli të Muajit, u prezantua  projekti “Vështroje”  i cili po implementohet nga shoqata “Together  for Life” në kuadër të fushatës UNiTE “16 ditë aktivizëm kundër dhunës me bazë gjinore” mbështetur nga Agjensitë  e Kombeve të Bashkuara në Shqipëri, me fonde të qeverisë suedeze dhe në bashkëpunim të ngushtë me  Ministrinë…
Më tepër