Category Archives: Publikime

Raport mbi Prokurimin dhe Buxhetimin e Barnave në Sektorin e Shëndetësisë

Mungesa e barnave spitalore është një ndër problemet më të mëdha që ndeshin pacientët në sistemin shëndetësor. Pikërisht duke u nisur nga ky problem Shoqata “Together For Life” realizoi për herë të parë një studim mbi prokurimin dhe buxhetimin e barnave spitalorë në shëndetësi. Ekspertë të prokurimeve dhe të buxhetimeve në shëndetësi kanë marrë si…
Më tepër

Studentët njihen me programet politike për çështjet shëndetësore

Në kuadër të takimeve për  projektin  “Përmirësimi i sistemit shëndetësor përmes një vote të informuar”, zbatuar nga Shoqata “Together for Life” me mbështetjen e Programit të Granteve të vogla të Komisionit për Demokraci nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri, është zhvilluar takimi mes studentëve të fakulteteve të ndryshme dhe gazetarëve që…
Më tepër

Takim me të rinjtë për informimin e programeve shëndetësore

Në kuadër të projektit “Përmirësimi  i sistemit shëndetësor përmes një vote të informuar” zbatuar nga Shoqata “Together for Life” me fonde nga Ambasada Amerikane, është mbajtur një nga takimet me grupet e interesit për informimin e programeve shëndetësore që ofrojnë partitë politike në vend, për zgjedhjet vendore, qershor 2017. Të rinjtë u bënë pjësëmarrës në…
Më tepër