Category Archives: Publikime

Studentët njihen me programet politike për çështjet shëndetësore

Në kuadër të takimeve për  projektin  “Përmirësimi i sistemit shëndetësor përmes një vote të informuar”, zbatuar nga Shoqata “Together for Life” me mbështetjen e Programit të Granteve të vogla të Komisionit për Demokraci nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri, është zhvilluar takimi mes studentëve të fakulteteve të ndryshme dhe gazetarëve që…
Më tepër

Takim me të rinjtë për informimin e programeve shëndetësore

Në kuadër të projektit “Përmirësimi  i sistemit shëndetësor përmes një vote të informuar” zbatuar nga Shoqata “Together for Life” me fonde nga Ambasada Amerikane, është mbajtur një nga takimet me grupet e interesit për informimin e programeve shëndetësore që ofrojnë partitë politike në vend, për zgjedhjet vendore, qershor 2017. Të rinjtë u bënë pjësëmarrës në…
Më tepër

THIRRJE PËR PROJEKT-PROPOZIME SHOQËRIA CIVILE KUNDËR EKSTREMIZMIT TË DHUNSHËM

Komiteti Shqiptar i Helsinkit, Komiteti Holandez i Helsinkit, Komiteti Norvegjez i Helsinkit, Komiteti Serb i Helsinkit për të drejtat e njeriut dhe shoqata Together For Life (TFL) po zbatojnë projektin “Shoqëria Civile Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm”, financuar nga Bashkimi Evropian. Objektivi i përgjithshëm i këtij projekti të BE-së i financuar nga Instrumenti për Demokraci dhe…
Më tepër