Environment

 • Projekti: PROMOVIMI I BARAZISË GJINORE NË MARRËDHËNIET E PUNËS DHE NË EDUKIMIN PROFESIONAL

  Projekti: PROMOVIMI I BARAZISË GJINORE NË MARRËDHËNIET E PUNËS DHE NË EDUKIMIN P

  Donatorë:  UNDP, UN WOMEN në Shqipëri, me fonde të Qeverisë Suedeze. Periudha e zbatimit: Tetor 2016- Mars 2017 Zona e…

  më tepër

 • Projekti: RRITJA E CILËSISË SË KUJDESIT SHËNDETËSOR PËRMES FORCIMIT TË SHOQATAVE TË PACIENTËVE DHE ADVOKIMIT PËR RRITJEN E BUXHETIT NË SHËNDETËSI.

  Projekti: RRITJA E CILËSISË SË KUJDESIT SHËNDETËSOR PËRMES FORCIMIT TË SHOQATAVE

  Donator: Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Periudha e zbatimit: Korrik 2016 - Prill 2017 Zona e zbatimit: Tiranë, Kukës,…

  më tepër

 • Projekti: LËVIZ PËR KOPSHTIN TIM

  Projekti: LËVIZ PËR KOPSHTIN TIM

  Donator: Lëviz Albania Periudha e zbatimit: Tetor 2016- Shtator 2017 Zona e zbatimit: Tiranë Përfituesit:  Fëmijët e Tiranës/ 3-6 vjeç,…

  më tepër

 • Projekti “AJËR I PASTËR NË TIRANË: MË SHUMË ECJE, BIÇIKLETA DHE TRANSPORT URBAN”

  Donatorë:   Programi “Achieve”- Shoqëria Civile Shqiptare për një Mjedis Europian, mbështetur financiarisht nga Bashkimi Europian  dhe zbatuar nga REC (Qendra…

  më tepër

 • Projekti “AJËR I PASTËR NË TIRANË: MË SHUMË ECJE, BIÇIKLETA DHE TRANSPORT URBAN”.

  Projekti “AJËR I PASTËR NË TIRANË: MË SHUMË ECJE, BIÇIKLETA DHE TRANSPORT URBAN”

  Donatorë:   Programi “Achieve”- Shoqëria Civile Shqiptare për një Mjedis Europian, mbështetur financiarisht nga Bashkimi Europian  dhe zbatuar nga REC (Qendra…

  më tepër

 • Project “IMPROVING AIR QUALITY IN TIRANA: MORE WALKING, BICYCLES AND PUBLIC TRANSPORT”

  Project “IMPROVING AIR QUALITY IN TIRANA: MORE WALKING, BICYCLES AND PUBLIC TRAN

  Donors:  “Achieve”- “Albanian Civil Society for a European Environment” financially supported by European Union in Albania, implemented by REC Albania.…

  më tepër

 • Investigation on abusing of patients with terminal disease

  Investigation on abusing of patients with terminal disease

  Donor: Open Society Foundation for Albania (OSFA) Period of Implementation: October 2015 – April 2016 Target area: Tirana Oncological Hospital…

  më tepër

 • Investigim mbi abuzimin e pacientëve me kancer

  Investigim mbi abuzimin e pacientëve me kancer

  Donator: Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë/Soros (OSFA) Periudha e zbatimit: Tetor 2015 – Prill 2016 Target zona: Spitali Onkologjik…

  më tepër