Recent Posts by Blerta Koka

ABSA, zëri i interesave dhe mundësive të industrisë BPO

Denisa Canameti Kemi dëgjuar shpesh të thuhet se të rinjtë nuk e gjejnë veten në tregun e punës, dhe kjo nxit papunësinë tek të rinjtë apo largimin e tyre nga vendi. Nga ana tjetër, na vjen e njohur shprehja “Punë ka, por nuk ka profesionistë”! Në fakt, a mungojnë vendet e punës në Shqipëri apo…
Më tepër

Struktura e punësimit: Nga bujqësia drejt sektorit të shërbimeve

Sipas të dhënave të fundit të Instituti i Statistikave, gjatë tremujorit të parë të vitit 2019, shkalla e punësimit për popullsinë 15-64 vjeç është 60,3 %. Ritmi vjetor i rritjes së punësimit për popullsinë 15 vjeç e lart, nga tremujori i parë i vitit 2018 në tremujorin e parë të vitit 2019, është 1,4 %. Punësimi…
Më tepër