Category Archives: Projekte

Accidents at work, inspectorate lacks capacities monitoring

It could be described as one of the worst events of August, the accident of 5 employees of a construction company, 2 of whom lost their lives. The reason for the event was the immediate detachment of the holding structure, with all 5 employees falling from height. The collapse of the scaffolding that caused the…
Më tepër

Aksidentet në punë, Inspektoratit i mungojnë kapacitetet monitoruese

  Lexoni: English Punoi: Denisa Canameti Mund të cilësohet si një nga ngjarjet më të rënda të muajit gusht, aksidenti i 5 punonjësve të një kompanie ndërtimi, 2 prej të cilëve humbën jetën. Shkak për ngjarjen ka qenë shkëputja e menjëhershme e strukturës, ndërsa të 5 personat kanë rënë nga lartësia. Pas ndërhyrjes së parë…
Më tepër

Projekti: LËVIZ PËR KOPSHTIN TIM

Donator: Lëviz Albania Periudha e zbatimit: Tetor 2016- Shtator 2017 Zona e zbatimit: Tiranë Përfituesit:  Fëmijët e Tiranës/ 3-6 vjeç, prindërit, qytetarët e Tiranës, mediat. Përmbledhje e projektit: Problemet kryesore me të cilat përballen kopshtet e Tiranës janë:  mbipopullim i kopshteve për shkak të numrit të vogël  të tyre krahasuar me kërkesat për frekuentim; infrastrukturë…
Më tepër

Transparenca në sistemin shëndetësor

Shoqata Together for life prezantoi rezultatet e projektit “ Fuqizimi i pacientëve- Luftë kundër korrupsionit në sistemin shëndetësor përmes fuqizimit të pacientëve dhe institucioneve të pavarura”, mbështetur financiarisht nga projekti: “Transparenca në sistemin shëndetësor”, USAID/Albania. Projekti ka synuar edukimin, informimin dhe inkurajimin e pacientëve dhe qytetarëve për të denoncuar korrupsionin në sistemin shëndetësor, përmes mekanizmave,…
Më tepër