Category Archives: Publikime

Analizë krahasuese lidhur me të drejtat e punës, legjislacionin, rregulloret dhe politikat në sektorin call center

Analizë krahasuese lidhur me të drejtat e punës, legjislacionin, rregulloret dhe politikat në sektorin call center Kjo analizë krahasuese është përgatitur në kuadër të Projektit “Fuqizimi i mobilizimit social për të drejtat e punës në Sektorin Call Center”, të mbështetur nga Olof Palme International Center dhe të zbatuar nga shoqata “Together for Life”  
Më tepër

Shpallje vendi vakant për Ekspertë

ToR Experts for Data Gathering and Statistical Report Shpallje vendi vakant për Ekspert/e për Përpunimin e të Dhënave dhe Hartimin e Raportit Për njohuritë e Gazetarëve në procesin e Integrimit në Bashkimin Evropian OJF:  Shoqata “Together for Life” Qëllimi i angazhimit: Përpunimi i të dhënave dhe përpilimi i një raporti për njohuritë e Gazetarëve në…
Më tepër

Shpallje vendi vakant për Ekspert/e për Hartimin e Pyetësorit

OJF:  Shoqata “Together for Life” Qëllimi i angazhimit: Hartimi i një pyetësori që vlerëson/mat njohuritë e Gazetarëve në Procesin e Integrimit në Bashkimin Europian.  Vendi: Bashkia Tiranë Kohëzgjatja:  3 ditë Data e pritshme e fillimit: Janar 2020 “Together for Life” Përshkrimi i shkurtër i Shoqatës Shoqata “Together for Life” është themeluar në vitin 2009. Ka…
Më tepër