Category Archives: Publikime

Analizë krahasuese lidhur me të drejtat e punës, legjislacionin, rregulloret dhe politikat në sektorin call center

Analizë krahasuese lidhur me të drejtat e punës, legjislacionin, rregulloret dhe politikat në sektorin call center Kjo analizë krahasuese është përgatitur në kuadër të Projektit “Fuqizimi i mobilizimit social për të drejtat e punës në Sektorin Call Center”, të mbështetur nga Olof Palme International Center dhe të zbatuar nga shoqata “Together for Life”  
Më tepër

Shpallje vendi vakant për Ekspert/e për Hartimin e Pyetësorit

OJF:  Shoqata “Together for Life” Qëllimi i angazhimit: Hartimi i një pyetësori që vlerëson/mat njohuritë e Gazetarëve në Procesin e Integrimit në Bashkimin Europian.  Vendi: Bashkia Tiranë Kohëzgjatja:  3 ditë Data e pritshme e fillimit: Janar 2020 “Together for Life” Përshkrimi i shkurtër i Shoqatës Shoqata “Together for Life” është themeluar në vitin 2009. Ka…
Më tepër