Category Archives: Publikime

Struktura e punësimit: Nga bujqësia drejt sektorit të shërbimeve

Sipas të dhënave të fundit të Instituti i Statistikave, gjatë tremujorit të parë të vitit 2019, shkalla e punësimit për popullsinë 15-64 vjeç është 60,3 %. Ritmi vjetor i rritjes së punësimit për popullsinë 15 vjeç e lart, nga tremujori i parë i vitit 2018 në tremujorin e parë të vitit 2019, është 1,4 %. Punësimi…
Më tepër

MSHMS – Projekt Buxheti Afatmesëm 2020-2022

Projekt Buxheti Afatmesëm 2020-2022 Shoqata Together for Life ka siguruar në rrugë zyrtare Dokumentin e Projekt Buxhetit Afatmesëm 2020 – 2022, ku paraqiten qëllimet, objektivat dhe treguesit e performancës së programeve të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, për vitet 2020, 2021 dhe 2022. Si do të shpenzohet ky buxhet? A i reflekton ai prioritetet,…
Më tepër

Monitorimi për Listën e Barnave Esenciale

Monitorimi i Listës së Barnave Esenciale Ky monitorim u realizua nga shoqata “Together for life” në kuadër të projektit “Shëndeti është e drejta ime: Monitorimi i spitaleve për listën e barnave esenciale, në përputhje me urdhrin e Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale për rritjen e transparencës dhe respektimin e të drejtave të pacientëve”, të…
Më tepër

Kontratat e punës: Mosinformimi favorizon shkeljen e ligjit

Ilma Lamçe Njohja dhe kuptimi paraprak i përmbajtjes së kontratës së punës është shumë e rëndësishme, pasi me anë të kësaj kontrate punëmarrësi merr përsipër të ofrojë punën ose shërbimin e vet për një periudhë të caktuar ose të pacaktuar kohe, në kuadër të organizimit dhe të urdhrave të një personi tjetër, të quajtur punëdhënës,…
Më tepër