Category Archives: Publikime

Accidents at work, inspectorate lacks capacities monitoring

It could be described as one of the worst events of August, the accident of 5 employees of a construction company, 2 of whom lost their lives. The reason for the event was the immediate detachment of the holding structure, with all 5 employees falling from height. The collapse of the scaffolding that caused the…
Më tepër

Aksidentet në punë, Inspektoratit i mungojnë kapacitetet monitoruese

  Lexoni: English Punoi: Denisa Canameti Mund të cilësohet si një nga ngjarjet më të rënda të muajit gusht, aksidenti i 5 punonjësve të një kompanie ndërtimi, 2 prej të cilëve humbën jetën. Shkak për ngjarjen ka qenë shkëputja e menjëhershme e strukturës, ndërsa të 5 personat kanë rënë nga lartësia. Pas ndërhyrjes së parë…
Më tepër

ABSA, zëri i interesave dhe mundësive të industrisë BPO

Denisa Canameti Kemi dëgjuar shpesh të thuhet se të rinjtë nuk e gjejnë veten në tregun e punës, dhe kjo nxit papunësinë tek të rinjtë apo largimin e tyre nga vendi. Nga ana tjetër, na vjen e njohur shprehja “Punë ka, por nuk ka profesionistë”! Në fakt, a mungojnë vendet e punës në Shqipëri apo…
Më tepër

Struktura e punësimit: Nga bujqësia drejt sektorit të shërbimeve

Sipas të dhënave të fundit të Instituti i Statistikave, gjatë tremujorit të parë të vitit 2019, shkalla e punësimit për popullsinë 15-64 vjeç është 60,3 %. Ritmi vjetor i rritjes së punësimit për popullsinë 15 vjeç e lart, nga tremujori i parë i vitit 2018 në tremujorin e parë të vitit 2019, është 1,4 %. Punësimi…
Më tepër