MSHMS – Projekt Buxheti Afatmesëm 2020-2022

Projekt Buxheti Afatmesëm 2020-2022

Shoqata Together for Life ka siguruar në rrugë zyrtare Dokumentin e Projekt Buxhetit Afatmesëm 2020 – 2022, ku paraqiten qëllimet, objektivat dhe treguesit e performancës së programeve të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, për vitet 2020, 2021 dhe 2022.

Si do të shpenzohet ky buxhet? A i reflekton ai prioritetet, programet, premtimet që u janë bërë shqiptarëve?

👉Buxheti i Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale për vitin 2019 parashikohet të jetë 75 miliardë e 594 milionë e 377 mijë lekë ose 4,31% i PBB-së ose 14.55% përkundrejt buxhetit të shtetit.

👉I ndarë në dy fushat e zbatimit të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, ky buxhet për shëndetësinë do të financojë 51 miliardë e 60 milionë lekë për vitin 2019 ose 2,91% i PBB-së ose 9,83% përkundrejt buxhetit të shtetit, për mbrojtjen sociale do të financohen 24 miliardë 534 milionë e 414 mijë lekë ose 1,4% kundrejt PBB-së...

No Comments Yet.

Leave a comment