1 Maj, Dita Ndërkombëtare e të Drejtave të Punëtorëve

E drejta për punësim të sigurt dhe të denjë është një nga të drejtat themelore të njeriut dhe një e drejtë kushtetuese.

Vetëm gjatë vitit 2018:
• 27 punonjës kanë humbur jetën në vendin e punës
• Rreth 23 % e punonjësve punojnë mbi 40 orë në javë, në kundërshtim me Kodin e Punës,
• Punësimi i të miturve mbetet një shqetësim ku ka nevojë të merren masa parandaluese
• Dialogu social mbetet i ulët qoftë në sektorin privat ashtu edhe shtetëror, 

Të gjithë kemi të drejtë të mbrohemi nga ligji dhe trajtohemi njësoj.

Kodi i Punës është i NJËJTË për Punëdhënës = Punëmarrës.

1 Maj, Dita Ndërkombëtare e të Drejtave të Punëtorëve

1 Maj, Dita Ndërkombëtare e të Drejtave të Punëtorëve.E drejta për punësim të sigurt dhe të denjë është një nga të drejtat themelore të njeriut dhe një e drejtë kushtetuese.Vetëm gjatë vitit 2018:• 27 punonjës kanë humbur jetën në vendin e punës• Rreth 23 % e punonjësve punojnë mbi 40 orë në javë, në kundërshtim me Kodin e Punës,• Punësimi i të miturve mbetet një shqetësim ku ka nevojë të merren masa parandaluese• Dialogu social mbetet i ulët qoftë në sektorin privat ashtu edhe shtetëror, Të gjithë kemi të drejtë të mbrohemi nga ligji dhe trajtohemi njësoj.Kodi i Punës është i NJËJTË për Punëdhënës = Punëmarrës.Bashkë për punë të denjë#Punëedenjë#Punëesigurt#1Maj

Posted by Shoqata Together for Life on Wednesday, May 1, 2019

No Comments Yet.

Leave a comment