Monthly Archives: August 2015

“Together for Life”, an activity in Roma Community

As part of the global campaign "Youth Voice" association Together for Life organized an activity in the Roma community. Youth roma talked about the difficult conditions in which they live and the few opportunities that are offered by the institutions. Representatives of the association talked with young people in the community about the problems they face…
Më tepër

Activity in a Rehabilitation Center

As part of the global campaign "Youth Voice’s" association Together for Life organized an activity at a Physiotherapy Centre for Rehabilitation of “Persons with Disabilities” in Tirana. People who care for patients with disabilities at this center are young people graduated and specialized in physiotherapy. During a conversation, they talked about their work, responsibility and…
Më tepër

“Together for Life”, aktivitet në një qendër rehabilitimi

Në kuadër të fushatës globale “ Youth Voice” shoqata Together for Life organizoi një aktivitet në një Qendër Fizioterapie për Rehabilitimin e Personave me Aftësi të Kufizuara në Tiranë. Personat që kujdesen për pacientët me aftësi të kufizuar pranë kësaj qendre, janë të rinj të diplomuar dhe të specializuar në degën e Fizioterapisë. Gjatë një…
Më tepër

Me komunitetin Rom

Në kuadër të fushatës globale “ Youth Voice” shoqata Together for Life organizoi një aktivitet në komunitetin Rom. Të rinjtë romë folën për kushtet e vështira në të cilat jetojnë dhe mundësitë e pakta që ju ofrohen nga Institucionet. Përfaqësues të shoqatës biseduan me të rinjtë në këtë komunitet mbi problemet që ata hasin në…
Më tepër