Monthly Archives: September 2017

Ligji “Për të drejtën e informimit për çështjet mjedisore”/ Gazetarët: Përballemi me mungesë informacioni

  Shoqata “Together for Life” në kuadrin e projektit me titull: Informim-komunikimi mbi politikat mjedisore për zhvillim të qëndrueshëm, zhvilloi një trajnim me gazetarët e qytetit të Lezhës. Aktiviteti u mundësua financiarisht nga Ambasada Suedeze (Embassy of Sweden in Tirana) nëpërmjet programit SENiOR-II i zbatuar nga Qendra Rajonale e Mjedisit – REC Shqipëri. Gazetarët u trajnuan…
Më tepër