Monthly Archives: September 2018

Institucionet ku mund të drejtohen ankesat për shkelje të të drejtave si pacientë

Qytetarë/Pacientë! Nëse mendoni se ju janë shkelur të drejtat si pacientë, ja cilat janë institucionet ku mund të drejtoni ankesën tuaj!   Avokati i Popullit mbron të drejtat dhe liritë e shtetasve nga veprimet apo mosveprimet e paligjshme të organeve të administratës publike, ku bëjnë pjesë edhe institucionet shëndetësore. Çdo pacient që privohet nga një…
Më tepër

ISHSH padit IDP në gjykatë, shkak kërkesa për informacion e TFL për inspektimet mbi abortin

Shoqata Together for Life po implementon projektin “Forcimi i demokracisë në sistemin shëndetësor duke respektuar të drejtat e njeriut”, mbështetur nga Ambasada e Mbretërisë së Vendeve të Ulëta. Në kuadër të këtij projekti, shoqata, nëpërmjet Gazetës Shëndet Plus, kërkoi informacion lidhur me numrin e inspektimeve që janë kryer gjatë viteve 2016-2017 në klinikat dhe spitalet…
Më tepër