Monthly Archives: December 2018

Vendimi i KMD: Pacientët e sëmurë të shëndetit mendor diskriminohen

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi konstaton diskriminim të drejtpërdrejtë për pacientin e shëndetit mendor A. B. dhe gjithë pacientëve të sëmurëve të shëndetit mendor si dhe urdhëron marrjen e masave nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Ministria e Drejtesise dhe Prokuroria E Pergjithshme. Shoqata Together for Life ka paraqitur një Ankesë për diskriminimin e pacientit A. B., i cili vuan…
Më tepër

16 të drejtat e pacientëve cituar nga personazhe të njohur shqiptarë

I njihni të drejtat si pacient? 16 personazhe të njohur, të fushave të ndryshme, citojnë 16 të drejtat nga Karta Shqiptare e të Drejtave të Pacientit, miratuar në vitin 2010 nga Ministria e Shëndetësisë. Kjo video u përgatit nga shoqata "Together for Life" në kuadër të projektit "Forcimi i demokracisë në kujdesin shëndetësor përmes respektimit…
Më tepër

Transparenca në sistemin shëndetësor, TFL prezanton rezultatet e projektit

Shoqata Together for life prezantoi rezultatet e projektit “ Fuqizimi i pacientëve- Luftë kundër korrupsionit në sistemin shëndetësor përmes fuqizimit të pacientëve dhe institucioneve të pavarura”, mbështetur financiarisht nga projekti: “Transparenca në sistemin shëndetësor”, USAID/Albania. Projekti ka synuar edukimin, informimin dhe inkurajimin e pacientëve dhe qytetarëve për të denoncuar korrupsionin në sistemin shëndetësor, përmes mekanizmave,…
Më tepër

Aborti selektiv me bazë gjinore në Shqipëri

Aborti selektiv me bazë gjinore në Shqipëri Shoqata “Together for Life”, në kuadër të projektit «Forcimi i demokracisë në sistemin shëndetësor përmes respektimit të të drejtave të njeriut», i mbështetur financiarisht nga Ambasada e Mbretërisë së Vendeve të Ulëta, realizoi studimin “Aborti selektiv me bazë gjinore në Shqipëri”. Ky studim synon të japë një panoramë…
Më tepër