Monthly Archives: February 2019

Kontratat e punës: Mosinformimi favorizon shkeljen e ligjit

Ilma Lamçe Njohja dhe kuptimi paraprak i përmbajtjes së kontratës së punës është shumë e rëndësishme, pasi me anë të kësaj kontrate punëmarrësi merr përsipër të ofrojë punën ose shërbimin e vet për një periudhë të caktuar ose të pacaktuar kohe, në kuadër të organizimit dhe të urdhrave të një personi tjetër, të quajtur punëdhënës,…
Më tepër

Tech Camp Tirana

Dhjetëra të rinj nga Tirana e qytete të tjera të Shqipërsë prezantuan 3 projekt-ide për ngritjen e platformave online me qëllim luftën ndaj korrupsionit në shëndetësi. Përfaqësues të shoqërisë civile, gazetarë, studentë, mësues e avokatë u përfshinë në 3 grupe përgjatë dy ditëve, ku rezultati përfundimtar ishte prezantimi i projekt-ideve se si përmes përdorimit të…
Më tepër

Transparenca në sistemin shëndetësor

Shoqata Together for life prezantoi rezultatet e projektit “ Fuqizimi i pacientëve- Luftë kundër korrupsionit në sistemin shëndetësor përmes fuqizimit të pacientëve dhe institucioneve të pavarura”, mbështetur financiarisht nga projekti: “Transparenca në sistemin shëndetësor”, USAID/Albania. Projekti ka synuar edukimin, informimin dhe inkurajimin e pacientëve dhe qytetarëve për të denoncuar korrupsionin në sistemin shëndetësor, përmes mekanizmave,…
Më tepër