Monthly Archives: April 2019

Monitorimi për Listën e Barnave Esenciale

Monitorimi i Listës së Barnave Esenciale Ky monitorim u realizua nga shoqata “Together for life” në kuadër të projektit “Shëndeti është e drejta ime: Monitorimi i spitaleve për listën e barnave esenciale, në përputhje me urdhrin e Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale për rritjen e transparencës dhe respektimin e të drejtave të pacientëve”, të…
Më tepër

Dita Evropiane e të Drejtave të Pacientit

18 prilli - Dita Evropiane e të Drejtave të Pacientit. Znj. Arlinda Shehu, menaxhere e programeve pranë Shoqata Together for Life, flet lidhur me respektimin e këtyre të drejtave në Shqipëri, si dhe punën e kryer nga TFL për mbrojtjen e pacientëve që u janë shkelur të drejtat.  
Më tepër