Monthly Archives: May 2019

1 Maj, Shoqata Together for Life organizon tubim për të drejtat në punë

Më 1 Maj, në Ditën Ndërkombëtare të Punëtorëve, në Shqipëri si dhe në gjithë botën zhvillohen aktivitete që kanë në fokus mbrojtjen dhe përmirësimin e të drejtave të punonjësve. E drejta për punësim të sigurtë e të denjë dhe sigurim shoqëror nuk është vetëm një e drejtë bazë me natyrë social-ekonomike, por edhe një nga…
Më tepër

1 Maj, Dita Ndërkombëtare e të Drejtave të Punëtorëve

E drejta për punësim të sigurt dhe të denjë është një nga të drejtat themelore të njeriut dhe një e drejtë kushtetuese. Vetëm gjatë vitit 2018: • 27 punonjës kanë humbur jetën në vendin e punës • Rreth 23 % e punonjësve punojnë mbi 40 orë në javë, në kundërshtim me Kodin e Punës, •…
Më tepër