Monthly Archives: September 2019

Accidents at work, inspectorate lacks capacities monitoring

It could be described as one of the worst events of August, the accident of 5 employees of a construction company, 2 of whom lost their lives. The reason for the event was the immediate detachment of the holding structure, with all 5 employees falling from height. The collapse of the scaffolding that caused the…
Më tepër

Aksidentet në punë, Inspektoratit i mungojnë kapacitetet monitoruese

  Lexoni: English Punoi: Denisa Canameti Mund të cilësohet si një nga ngjarjet më të rënda të muajit gusht, aksidenti i 5 punonjësve të një kompanie ndërtimi, 2 prej të cilëve humbën jetën. Shkak për ngjarjen ka qenë shkëputja e menjëhershme e strukturës, ndërsa të 5 personat kanë rënë nga lartësia. Pas ndërhyrjes së parë…
Më tepër

Sektori BPO, rol të rëndësishëm në punësimin e të rinjve

Denisa Canameti Sipas të dhënave të fundit të Institutit të Statistikave, gjatë tremujorit të parë të vitit 2019, punësimi pësoi rritje në sektorin e shërbimeve me 0,8 % dhe në sektorin e industrisë me 1,1 %, ndërsa në sektorin e bujqësisë mbeti në të njëjtin nivel. Krahasuar me tremujorin e mëparshëm, në tremujorin e parë të…
Më tepër