Monthly Archives: October 2019

Digjitalizimi, sektor prioritar dhe potencial për ekonominë e vendit

Denisa Canameti Digjitalizimi është një nga 4 sektorët potencial të vendit dhe prioritar për investime, për 2019-n, krahas agropërpunimit, turizmit dhe burimeve natyrore. Zgjedhja e dixhitalizimit si sektor prioritar ndodh për herë të parë dhe është për t’u përshëndetur. Pasi ky sektor punëson rininë urbane dhe është mjaft tërheqës për të rinjtë. Zgjedhja e sektorit…
Më tepër

Thirrje për ekspertë

  Në kuadër të projektit "Evropa Respekton të Drejtat e Njeriut", Shoqata “Together for Life” hap thirrje për 3 ekspertë për Mbledhjen dhe Përpunimin e të Dhënave për Hartimin e një Raporti Statistikor bazuar në punën 3-vjeçare të Institucioneve të Pavarura: Avokati i Popullit, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diksriminimi, Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen…
Më tepër

Thirrje për Ekspertë

Në kuadër të projektit "Evropa Respekton të Drejtat e Njeriut", Shoqata “Together for Life” hap thirrje për 1 ekspert për Hartimin e një Studimi për Vlerësimin e Informacionit/Njohurive të Gazetarëve për Rolin e Institucioneve të Pavarura në Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut si edhe në Procesin e Integrimit Evropian. Personat e interesuar të paraqesin dokumentacionin (kliko…
Më tepër