Monthly Archives: January 2020

Konferenca që ju dedikua tërësisht ekonomisë digjitale

    Transformimi digjital, aftësitë dhe ekonomia digjitale ishin kryefjala e kësaj të shtune në qytetin e Korçës në Konferencën “Korça Digital Weekend” organizuar nga Bashkia Korçë, Vigan Group, ICTSlab, ABSA dhe Universiteti i Korçës “Fan S. Noli.” Si do të ndryshojë transformimi digjital mënyrën tonë të punuarit; Si të siguroj punësim online; Çfarë është…
Më tepër

Training course: Power on Competencies 26 March – 04 April 2020

Training Course 26 March - 04 April 2020 | Albania “Power ON Competencies” aims to equip youth workers with skills & competencies for empowering young people with fewer opportunities to actively participate in local, national and European level through usage of new media tools. The idea of the training course... … exploring the concept of…
Më tepër

Analizë krahasuese lidhur me të drejtat e punës, legjislacionin, rregulloret dhe politikat në sektorin call center

Analizë krahasuese lidhur me të drejtat e punës, legjislacionin, rregulloret dhe politikat në sektorin call center Kjo analizë krahasuese është përgatitur në kuadër të Projektit “Fuqizimi i mobilizimit social për të drejtat e punës në Sektorin Call Center”, të mbështetur nga Olof Palme International Center dhe të zbatuar nga shoqata “Together for Life”  
Më tepër

Ftesë për ofertë/ Me objekt: Blerjen e disa pajisjeve kancelari

Shoqata “Together for Life” është organizatë jofitimprurëse, jo-qeveritare, themeluar në vitin 2009. Ka nisur fillimisht me projekte në gazetarinë investiguese. Duke parë impaktin,  synoi më tej të kishte më tepër ndikim në ecurinë e ndryshimeve në Shqipëri në fushën e promovimit dhe mbrojtjes së të Drejtave të Njeriut. Sot, “Together for Life” zbaton projekte në…
Më tepër