Monthly Archives: February 2020

Mbrojtja e fëmijëve nga dhuna nëpërmjet edukimit gjithëpërfshirës

Mbrojtja e femijeve nga dhuna dhe abuzimi nëpërmjet edukimit gjithëpërfshirës “Fëmijët kanë nevojë për një mjedis të sigurt në shtëpi dhe shkollë! Çdo fëmijë ka të drejtë të rritet i lirë nga dhuna, neglizhenca dhe shfrytëzimi! Dhuna ndaj fëmijëve sjell fëmijë të dhunshëm!” Shoqata “Together for Life” zhvilloi konkursin artistik me temë «Ndal dhunës dhe…
Më tepër

Thirrje për EKSPERT, TRAJNER DHE ANKETUES

Shoqata “Together for Life” është themeluar në vitin 2009. Ka nisur fillimisht me projekte në gazetarinë investiguese. Duke parë impaktin,  synoi më tej të kishte më tepër ndikim në ecurinë e ndryshimeve në Shqipëri në fushën e promovimit dhe mbrojtjes së të Drejtave të Njeriut. Sot, “Together for Life” zbaton projekte në fusha si: transparencë,…
Më tepër

Thirrje për Ekspertë

ToR Experts for Training Module of II Representatives Shpallje vendi vakant për Ekspert/e për hartimin e një Moduli për Rritjen e Kapaciteteve Profesionale dhe Njohurive të Institucioneve të Pavarura për procesin e Integrimit në Bashkimin Europian OJF:  Shoqata “Together for Life” Qëllimi i angazhimit: Modul për Rritjen e Kapaciteteve Profesionale dhe Njohurive të Institucioneve të…
Më tepër

Thirrje për 2 Trajner për trajnimin e përfaqësuesve të Institucioneve të Pavarura për procesin e Integrimit në BE

ToR Training Expert Human Rights Shpallje vendi vakant për 2 Trajner për trajnimin e përfaqësuesve të Institucioneve të Pavarura për procesin e Integrimit në Bashkimin Europian OJF:  Shoqata “Together for Life” Qëllimi i angazhimit: Përpunimi i të dhënave dhe përpilimi i një raporti për njohuritë e Gazetarëve në Procesin e Integrimit në Bashkimin Europian Vendi:…
Më tepër