Monthly Archives: April 2020

Përditësim mbi Progresin Shkencor për Praktikën Epidemiologjike dhe Klinike të COVID-19

Përditësim mbi Progresin Shkencor për Praktikën Epidemiologjike dhe Klinike të COVID-19 Kjo analizë i vjen në ndihmë personelit shëndetësor, profesionistëve të shëndetit publik dhe ekipeve epidemiologjike në Shqipëri duke ndihmuar vendim-marrjen epidemiologjike dhe klinike. Çdo deklaratë apo fakt i përfshirë/përmendur në këtë analizë është mbështetur dhe konsultuar me studimet e ditëve të fundit që komuniteti…
Më tepër

Përditësim mbi Progresin Shkencor për COVID-19

Përditësim mbi Progresin Shkencor për COVID-19 Konsiderata hematologjike për klasifikimin e ashpërsisë së sëmundjes tek pacientët me COVID-19: Modeli kohor i përqindjes së limfociteve Shpërthimi epidemik aktual nga koronavirusi i ri SARS-CoV-2 (ose 2019-nCoV) dhe infeksionit të cilin ai shkakton (COVID-19) ka vendosur përpara pasigurisë së lartë vendime të caktuara klinike. Megjithatë, shtimi eksponencial i…
Më tepër