Monthly Archives: May 2020

HEALTH SECTOR IN ALBANIA PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS

HEALTH SECTOR IN ALBANIA PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS Together for Life, with the support of the Westminster Foundation for Democracy, has conducted an analysis to better understand the Public - Private Partnership contracts under implementation in the health care system in Albania. In the recent years these partnerships, have been contracts with considerable budgets with the objective…
Më tepër

Mbrojtja e fëmijëve nga dhuna dhe abuzimi nëpërmjet edukimit gjithëpërfshirës

Mbrojtja e fëmijëve nga dhuna dhe abuzimi nëpërmjet edukimit gjithëpërfshirës Ky tregim i ilustruar (fumet) është realizuar nga “Together for Life” në kuadër të projektit “Mbrojtja e fëmijëve nga dhuna dhe abuzimi nëpërmjet edukimit gjithëpërfshirës”, i cili zbatohet në kuadër të skemës së granteve të vogla të projektit “Promovimi i të drejtave të njeriut nëpërmjet…
Më tepër