Monthly Archives: October 2020

Thirrje e hapur për organizatat mediatike dhe gazetarët

Termat e Referencës Thirrje e hapur për organizatat mediatike dhe gazetarët për të marrë pjesë në trajnim për rritjen e kapaciteteve në gazetarinë investigative Kjo thirrje është për të gjitha organizatat mediatike dhe gazetarët e interesuar për të rritur kapacitetet e tyre në gazetarinë investigative, me fokus shëndetësinë. “Together for Life” në bashkëpunim me BIRN…
Më tepër

THIRRJE PËR SHPREHJE INTERESI

Program trajnimi - Rritja e kapaciteteve advokuese të shoqërisë civile për grupet vulnerabël me qëllim rritjen e transparencës dhe llogaridhënies në sektorin e shëndetësisë THIRRJE PËR SHPREHJE INTERESI  PROGRAM TRAJNIMI “Rritja e kapaciteteve advokuese të shoqërisë civile për grupet vulnerabël me qëllim rritjen e transparencës dhe llogaridhënies në sektorin e shëndetësisë” Thirrje e hapur për…
Më tepër

Klima e përgjithshme e biznesit dhe ndikimi i tërmeteve të vjeshtës 2019 e pandemisë COVID-19 te gratë sipërmarrëse

Klima e përgjithshme e biznesit dhe ndikimi i tërmeteve të vjeshtës 2019 e pandemisë COVID-19 te gratë sipërmarrëse Studimi “Klima e përgjithshme e biznesit dhe ndikimi i tërmeteve  të vjeshtës 2019 e pandemisë COVID-19 te gratë sipërmarrëse” është zhvilluar nga  shoqata “Together for Life”, në kuadër të projektit “Përmirësimi i fuqizimit ekonomik të grave pas…
Më tepër