Monthly Archives: November 2020

TFL organizon Konferencën “Roli i Mekanizmit Parlamentar në Fuqizimin e Institucioneve të Pavarura”

Institucionet e pavarura të të drejtave të njeriut, Kuvendi dhe shoqëria civile diskutojnë rreth rëndësisë së rritjes së rolit të IKDNJ Shoqata "Together for Life" (TFL), organizoi Konferencën “Roli i Mekanizmit Parlamentar në Fuqizimin e Institucioneve të Pavarura”, në të cilën prezantoi gjetjet e studimit të realizuar në kuadër të Projektit “Evropa Respekton të Drejtat…
Më tepër

Thirrje për Ekspert/e për realizimin e një Technical Brief që ndihmon në përmirësimin e aksesit të grupeve vulnerabël në sistemin shëndetësor, me fokus shëndetin riprodhues

Termat e Referencës Ekspert/e për realizimin e një technical brief që ndihmon në përmirësimin e aksesit të grupeve vulnerabël në sistemin shëndetësor Organizata: Together for Life Qëllimi i Angazhimit: Realizimin e një technical brief që ndihmon në përmirësimin e aksesit të grupeve vulnerabël në sistemin shëndetësor Vendi: Tiranë Kohëzgjatja: 9 ditë pune Data e pritshme…
Më tepër

Thirrje për Ekspert/e për realizimin e një Technical Brief që ndihmon në përmirësimin e aksesit të grupeve vulnerabël në sistemin shëndetësor, me fokus shëndetin mendor

Termat e Referencës Ekspert/e për realizimin e një technical brief që ndihmon në përmirësimin e aksesit të grupeve vulnerabël në sistemin shëndetësor Organizata: Together for Life Qëllimi i Angazhimit: Realizimin e një technical brief që ndihmon në përmirësimin e aksesit të grupeve vulnerabël në sistemin shëndetësor Vendi: Tiranë Kohëzgjatja: 9 ditë pune Data e pritshme…
Më tepër

Thirrje për Ekspert/e për realizimin e një Technical Brief që ndihmon në përmirësimin e aksesit të grupeve vulnerabël në sistemin shëndetësor, me fokus pacientët kronikë

Termat e Referencës Ekspert/e për realizimin e një technical brief që ndihmon në përmirësimin e aksesit të grupeve vulnerabël në sistemin shëndetësor Organizata: Together for Life Qëllimi i Angazhimit: Realizimin e një technical brief që ndihmon në përmirësimin e aksesit të grupeve vulnerabël në sistemin shëndetësor Vendi: Tiranë Kohëzgjatja: 9 ditë pune Data e pritshme…
Më tepër