Monthly Archives: February 2021

Decentralizimi i recetave me rimbursim për pacientët kronikë

Barnat për trajtimin e pacientëve me sëmundje kronike janë pjesë e paketës së përfitimeve të sigurimeve shëndetësore duke qenë se Shqipëria ka sistemin e financimit Bismark (mix) që bazohet në skemën e sigurimit të detyrueshëm shëndetësor, me qëllim parapagimin e shërbimeve shëndetësore. Aksesi ndaj këtyre barnave, përkatësisht, llojit të barnave me rimbursim dhe ku do…
Më tepër

COVID-19 faqe informative

PANDEMIA COVID-19/ 16 organizata të shoqërisë civile bashkëpunojnë për përmirësimin e situatës Një faqe ueb dedikuar COVID-19, me mbi 1.5 milionë klikime Shoqata Together for Life përmbylli me sukses projektin “Rritja e ndërgjegjësimit për COVID-19 dhe cilësisë së barnave për sëmundjet kronike”, mbështetur nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim SDC. Në kuadër të këtij…
Më tepër