Recent Posts by Blertina Koka

HEALTH SECTOR IN ALBANIA PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS

HEALTH SECTOR IN ALBANIA PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS Together for Life, with the support of the Westminster Foundation for Democracy, has conducted an analysis to better understand the Public - Private Partnership contracts under implementation in the health care system in Albania. In the recent years these partnerships, have been contracts with considerable budgets with the objective…
Më tepër

Mbrojtja e fëmijëve nga dhuna dhe abuzimi nëpërmjet edukimit gjithëpërfshirës

Mbrojtja e fëmijëve nga dhuna dhe abuzimi nëpërmjet edukimit gjithëpërfshirës Ky tregim i ilustruar (fumet) është realizuar nga “Together for Life” në kuadër të projektit “Mbrojtja e fëmijëve nga dhuna dhe abuzimi nëpërmjet edukimit gjithëpërfshirës”, i cili zbatohet në kuadër të skemës së granteve të vogla të projektit “Promovimi i të drejtave të njeriut nëpërmjet…
Më tepër

Përditësim mbi Progresin Shkencor për Praktikën Epidemiologjike dhe Klinike të COVID-19

Përditësim mbi Progresin Shkencor për Praktikën Epidemiologjike dhe Klinike të COVID-19 Kjo analizë i vjen në ndihmë personelit shëndetësor, profesionistëve të shëndetit publik dhe ekipeve epidemiologjike në Shqipëri duke ndihmuar vendim-marrjen epidemiologjike dhe klinike. Çdo deklaratë apo fakt i përfshirë/përmendur në këtë analizë është mbështetur dhe konsultuar me studimet e ditëve të fundit që komuniteti…
Më tepër