Recent Posts by Blertina Koka

Potencialet e biznesit në Bashkinë Dibër për të ofruar mundësi punësimi për të rinjtë

Potencialet e biznesit në Bashkinë Dibër për të ofruar mundësi punësimi për të rinjtë Raporti “Potencialet e biznesit në Bashkinë Dibër për të ofruar mundësi punësimi për të rinjtë” është zhvilluar nga shoqata “Together for Life”, në kuadër të projektit “Të luftojmë krimin e organizuar dhe mbështesim zhvillimin e të rinjve në Dibër”, mbështetur nga…
Më tepër

Të mbrojmë të rinjtë nga rruga e krimit!

Të mbrojmë të rinjtë nga rruga e krimit As të pasurit para, as mungesa e tyre nuk janë shkaku kryesor që i çon të rinjtë drejt përfshirjes në aktivitete të jashtëligjshme. Një jetesë pa dashuri dhe me dhunë krijon të rinj pa vetëbesim dhe që janë preh e lehtë për krimin dhe kriminelët. Shoqata Together…
Më tepër

TFL organizon Konferencën “Roli i Mekanizmit Parlamentar në Fuqizimin e Institucioneve të Pavarura”

Institucionet e pavarura të të drejtave të njeriut, Kuvendi dhe shoqëria civile diskutojnë rreth rëndësisë së rritjes së rolit të IKDNJ Shoqata "Together for Life" (TFL), organizoi Konferencën “Roli i Mekanizmit Parlamentar në Fuqizimin e Institucioneve të Pavarura”, në të cilën prezantoi gjetjet e studimit të realizuar në kuadër të Projektit “Evropa Respekton të Drejtat…
Më tepër

Thirrje për Ekspert/e për realizimin e një Technical Brief që ndihmon në përmirësimin e aksesit të grupeve vulnerabël në sistemin shëndetësor, me fokus shëndetin riprodhues

Termat e Referencës Ekspert/e për realizimin e një technical brief që ndihmon në përmirësimin e aksesit të grupeve vulnerabël në sistemin shëndetësor Organizata: Together for Life Qëllimi i Angazhimit: Realizimin e një technical brief që ndihmon në përmirësimin e aksesit të grupeve vulnerabël në sistemin shëndetësor Vendi: Tiranë Kohëzgjatja: 9 ditë pune Data e pritshme…
Më tepër