Category Archives: Newsletter

Gjykata konfirmon diskriminimin e pacientit me hemofili; rrëzohet kërkesë-padia e MShMS

Sot, në dt. 18.06.2019, Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë ka vendosur rrëzimin e kërkesë-padisë së Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale (MShMS), për shfuqizimin e Vendimit nr. 17, dt. 05.02.2019, të Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi. Në këtë Vendim, Komisioneri kishte konstatuar: ”Diskriminimin për shkak të aftësisë së kufizuar të z. Besart Nezaj, nga…
Më tepër

Përmirësimi i standardeve të punës në sektorin e shërbimeve (BPO) rrit punësimin dhe ekonominë e vendit

Shoqata Albanian Business Services Association (ABSA) në partneritet me shoqatën “Together for Life” (TFL) kanë filluar zbatimin e projektit “Mbështetje sektorit BPO” përmes kuadrit ligjor, avokimit dhe lobimit me qëllim rritjen ekonomike dhe punësimin”, i cili mbështetet financiarisht nga RisiAlbania.  Qëllimi i këtij projekti është zhvillimi i sektorit BPO përmes lehtësimit të politikave të biznesit…
Më tepër

Konstatohet diskriminim i Pacientit me Hemofili për shkak të aftësisë së kufizuar

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi konstaton diskriminim të pacientit me Hemofili dhe urdhëron marrjen e masave të menjëhershme për sigurimin e ilaçit Faktor IX në sasinë e rekomanduar Shoqata “Together for Life” ka paraqitur një Ankesë për diskriminimin e shtetasit B. N. ndaj të cilit nuk sigurohet mjekimi i përshtatshëm mjekësor për shkak të mungesës…
Më tepër

Vendimi i KMD: Pacientët e sëmurë të shëndetit mendor diskriminohen

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi konstaton diskriminim të drejtpërdrejtë për pacientin e shëndetit mendor A. B. dhe gjithë pacientëve të sëmurëve të shëndetit mendor si dhe urdhëron marrjen e masave nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Ministria e Drejtesise dhe Prokuroria E Pergjithshme. Shoqata Together for Life ka paraqitur një Ankesë për diskriminimin e pacientit A. B., i cili vuan…
Më tepër