Category Archives: Newsletter

COVID-19 faqe informative

PANDEMIA COVID-19/ 16 organizata të shoqërisë civile bashkëpunojnë për përmirësimin e situatës Një faqe ueb dedikuar COVID-19, me mbi 1.5 milionë klikime Shoqata Together for Life përmbylli me sukses projektin “Rritja e ndërgjegjësimit për COVID-19 dhe cilësisë së barnave për sëmundjet kronike”, mbështetur nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim SDC. Në kuadër të këtij…
Më tepër

Gjykata konfirmon diskriminimin e pacientit me hemofili; rrëzohet kërkesë-padia e MShMS

Sot, në dt. 18.06.2019, Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë ka vendosur rrëzimin e kërkesë-padisë së Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale (MShMS), për shfuqizimin e Vendimit nr. 17, dt. 05.02.2019, të Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi. Në këtë Vendim, Komisioneri kishte konstatuar: ”Diskriminimin për shkak të aftësisë së kufizuar të z. Besart Nezaj, nga…
Më tepër

Përmirësimi i standardeve të punës në sektorin e shërbimeve (BPO) rrit punësimin dhe ekonominë e vendit

Shoqata Albanian Business Services Association (ABSA) në partneritet me shoqatën “Together for Life” (TFL) kanë filluar zbatimin e projektit “Mbështetje sektorit BPO” përmes kuadrit ligjor, avokimit dhe lobimit me qëllim rritjen ekonomike dhe punësimin”, i cili mbështetet financiarisht nga RisiAlbania.  Qëllimi i këtij projekti është zhvillimi i sektorit BPO përmes lehtësimit të politikave të biznesit…
Më tepër

Konstatohet diskriminim i Pacientit me Hemofili për shkak të aftësisë së kufizuar

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi konstaton diskriminim të pacientit me Hemofili dhe urdhëron marrjen e masave të menjëhershme për sigurimin e ilaçit Faktor IX në sasinë e rekomanduar Shoqata “Together for Life” ka paraqitur një Ankesë për diskriminimin e shtetasit B. N. ndaj të cilit nuk sigurohet mjekimi i përshtatshëm mjekësor për shkak të mungesës…
Më tepër