Category Archives: Publikime

Sistemi shëndetësor gjatë pandemisë COVID-19 dhe pajisja e stafit me materialet e mbrojtjes personale

Sistemi shëndetësor gjatë pandemisë COVID-19 dhe pajisja e stafit me materialet e mbrojtjes personale Shoqata “Together for Life” zhvilloi një studim në mesin e profesionistëve të kujdesit shëndetësor publik, qëllimi kryesor i të cilit ishte të kuptuarit e situatës mbi pajisjen e personelit shëndetësor me materialet e mbrojtjes personale, ndjesinë e tyre të sigurisë dhe…
Më tepër

HEALTH SECTOR IN ALBANIA PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS

HEALTH SECTOR IN ALBANIA PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS Together for Life, with the support of the Westminster Foundation for Democracy, has conducted an analysis to better understand the Public - Private Partnership contracts under implementation in the health care system in Albania. In the recent years these partnerships, have been contracts with considerable budgets with the objective…
Më tepër

Mbrojtja e fëmijëve nga dhuna dhe abuzimi nëpërmjet edukimit gjithëpërfshirës

Mbrojtja e fëmijëve nga dhuna dhe abuzimi nëpërmjet edukimit gjithëpërfshirës Ky tregim i ilustruar (fumet) është realizuar nga “Together for Life” në kuadër të projektit “Mbrojtja e fëmijëve nga dhuna dhe abuzimi nëpërmjet edukimit gjithëpërfshirës”, i cili zbatohet në kuadër të skemës së granteve të vogla të projektit “Promovimi i të drejtave të njeriut nëpërmjet…
Më tepër

Analizë krahasuese lidhur me të drejtat e punës, legjislacionin, rregulloret dhe politikat në sektorin call center

Analizë krahasuese lidhur me të drejtat e punës, legjislacionin, rregulloret dhe politikat në sektorin call center Kjo analizë krahasuese është përgatitur në kuadër të Projektit “Fuqizimi i mobilizimit social për të drejtat e punës në Sektorin Call Center”, të mbështetur nga Olof Palme International Center dhe të zbatuar nga shoqata “Together for Life”  
Më tepër