Category Archives: Publikime

Potencialet e biznesit në Bashkinë Dibër për të ofruar mundësi punësimi për të rinjtë

Potencialet e biznesit në Bashkinë Dibër për të ofruar mundësi punësimi për të rinjtë Raporti “Potencialet e biznesit në Bashkinë Dibër për të ofruar mundësi punësimi për të rinjtë” është zhvilluar nga shoqata “Together for Life”, në kuadër të projektit “Të luftojmë krimin e organizuar dhe mbështesim zhvillimin e të rinjve në Dibër”, mbështetur nga…
Më tepër

Vajza nusëron, djali trashëgon

Vajza nusëron, djali trashëgon Në një vend të lirë dhe të zhvilluar, prona konsiderohet si një nga drejtat themelore të njeriut. Shqipëria, si një vend aspirant për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian, ka ndërmarrë një sërë reformash, që përfshijnë edhe garantimin e drejtës së pronës, siguruar përmes një sistemi të rregulluar e të harmonizuar…
Më tepër

Sistemi shëndetësor gjatë pandemisë COVID-19 dhe pajisja e stafit me materialet e mbrojtjes personale

Sistemi shëndetësor gjatë pandemisë COVID-19 dhe pajisja e stafit me materialet e mbrojtjes personale Shoqata “Together for Life” zhvilloi një studim në mesin e profesionistëve të kujdesit shëndetësor publik, qëllimi kryesor i të cilit ishte të kuptuarit e situatës mbi pajisjen e personelit shëndetësor me materialet e mbrojtjes personale, ndjesinë e tyre të sigurisë dhe…
Më tepër

HEALTH SECTOR IN ALBANIA PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS

HEALTH SECTOR IN ALBANIA PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS Together for Life, with the support of the Westminster Foundation for Democracy, has conducted an analysis to better understand the Public - Private Partnership contracts under implementation in the health care system in Albania. In the recent years these partnerships, have been contracts with considerable budgets with the objective…
Më tepër