Category Archives: Publikime

HEALTH SECTOR IN ALBANIA PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS

HEALTH SECTOR IN ALBANIA PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS Together for Life, with the support of the Westminster Foundation for Democracy, has conducted an analysis to better understand the Public - Private Partnership contracts under implementation in the health care system in Albania. In the recent years these partnerships, have been contracts with considerable budgets with the objective…
Më tepër

Mbrojtja e fëmijëve nga dhuna dhe abuzimi nëpërmjet edukimit gjithëpërfshirës

Mbrojtja e fëmijëve nga dhuna dhe abuzimi nëpërmjet edukimit gjithëpërfshirës Ky tregim i ilustruar (fumet) është realizuar nga “Together for Life” në kuadër të projektit “Mbrojtja e fëmijëve nga dhuna dhe abuzimi nëpërmjet edukimit gjithëpërfshirës”, i cili zbatohet në kuadër të skemës së granteve të vogla të projektit “Promovimi i të drejtave të njeriut nëpërmjet…
Më tepër

Analizë krahasuese lidhur me të drejtat e punës, legjislacionin, rregulloret dhe politikat në sektorin call center

Analizë krahasuese lidhur me të drejtat e punës, legjislacionin, rregulloret dhe politikat në sektorin call center Kjo analizë krahasuese është përgatitur në kuadër të Projektit “Fuqizimi i mobilizimit social për të drejtat e punës në Sektorin Call Center”, të mbështetur nga Olof Palme International Center dhe të zbatuar nga shoqata “Together for Life”  
Më tepër

Shpallje vendi vakant për Ekspertë

ToR Experts for Data Gathering and Statistical Report Shpallje vendi vakant për Ekspert/e për Përpunimin e të Dhënave dhe Hartimin e Raportit Për njohuritë e Gazetarëve në procesin e Integrimit në Bashkimin Evropian OJF:  Shoqata “Together for Life” Qëllimi i angazhimit: Përpunimi i të dhënave dhe përpilimi i një raporti për njohuritë e Gazetarëve në…
Më tepër