Category Archives: Raporte

Partitë politike, në fushatë me strategji të cunguara për zhvillimin e shëndetësisë

Analizë e programeve politike për shëndetësinë Pandemia Covid-19 rezultoi më shumë një sfidë e sistemit qeverisës sesa e sistemit shëndetësor. Me afrimin e zgjedhjeve të përgjithshme të 25 prillit 2021 në vend, shoqata “Together for Life” (TFL), me mbështetjen e Fondacionit Konrad Adenauer ka realizuar një raport i cili analizon programet e gjashtë partive politike, duke…
Më tepër

Potencialet e biznesit në Bashkinë Dibër për të ofruar mundësi punësimi për të rinjtë

Potencialet e biznesit në Bashkinë Dibër për të ofruar mundësi punësimi për të rinjtë Raporti “Potencialet e biznesit në Bashkinë Dibër për të ofruar mundësi punësimi për të rinjtë” është zhvilluar nga shoqata “Together for Life”, në kuadër të projektit “Të luftojmë krimin e organizuar dhe mbështesim zhvillimin e të rinjve në Dibër”, mbështetur nga…
Më tepër

Sistemi shëndetësor gjatë pandemisë COVID-19 dhe pajisja e stafit me materialet e mbrojtjes personale

Sistemi shëndetësor gjatë pandemisë COVID-19 dhe pajisja e stafit me materialet e mbrojtjes personale Shoqata “Together for Life” zhvilloi një studim në mesin e profesionistëve të kujdesit shëndetësor publik, qëllimi kryesor i të cilit ishte të kuptuarit e situatës mbi pajisjen e personelit shëndetësor me materialet e mbrojtjes personale, ndjesinë e tyre të sigurisë dhe…
Më tepër

Mbrojtja e fëmijëve nga dhuna dhe abuzimi nëpërmjet edukimit gjithëpërfshirës

Mbrojtja e fëmijëve nga dhuna dhe abuzimi nëpërmjet edukimit gjithëpërfshirës Ky tregim i ilustruar (fumet) është realizuar nga “Together for Life” në kuadër të projektit “Mbrojtja e fëmijëve nga dhuna dhe abuzimi nëpërmjet edukimit gjithëpërfshirës”, i cili zbatohet në kuadër të skemës së granteve të vogla të projektit “Promovimi i të drejtave të njeriut nëpërmjet…
Më tepër