Category Archives: Raporte

Potencialet e biznesit në Bashkinë Dibër për të ofruar mundësi punësimi për të rinjtë

Potencialet e biznesit në Bashkinë Dibër për të ofruar mundësi punësimi për të rinjtë Raporti “Potencialet e biznesit në Bashkinë Dibër për të ofruar mundësi punësimi për të rinjtë” është zhvilluar nga shoqata “Together for Life”, në kuadër të projektit “Të luftojmë krimin e organizuar dhe mbështesim zhvillimin e të rinjve në Dibër”, mbështetur nga…
Më tepër

Sistemi shëndetësor gjatë pandemisë COVID-19 dhe pajisja e stafit me materialet e mbrojtjes personale

Sistemi shëndetësor gjatë pandemisë COVID-19 dhe pajisja e stafit me materialet e mbrojtjes personale Shoqata “Together for Life” zhvilloi një studim në mesin e profesionistëve të kujdesit shëndetësor publik, qëllimi kryesor i të cilit ishte të kuptuarit e situatës mbi pajisjen e personelit shëndetësor me materialet e mbrojtjes personale, ndjesinë e tyre të sigurisë dhe…
Më tepër

Mbrojtja e fëmijëve nga dhuna dhe abuzimi nëpërmjet edukimit gjithëpërfshirës

Mbrojtja e fëmijëve nga dhuna dhe abuzimi nëpërmjet edukimit gjithëpërfshirës Ky tregim i ilustruar (fumet) është realizuar nga “Together for Life” në kuadër të projektit “Mbrojtja e fëmijëve nga dhuna dhe abuzimi nëpërmjet edukimit gjithëpërfshirës”, i cili zbatohet në kuadër të skemës së granteve të vogla të projektit “Promovimi i të drejtave të njeriut nëpërmjet…
Më tepër

MSHMS – Projekt Buxheti Afatmesëm 2020-2022

Projekt Buxheti Afatmesëm 2020-2022 Shoqata Together for Life ka siguruar në rrugë zyrtare Dokumentin e Projekt Buxhetit Afatmesëm 2020 – 2022, ku paraqiten qëllimet, objektivat dhe treguesit e performancës së programeve të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, për vitet 2020, 2021 dhe 2022. Si do të shpenzohet ky buxhet? A i reflekton ai prioritetet,…
Më tepër