Përditësim mbi Progresin Shkencor për Praktikën Epidemiologjike dhe Klinike të COVID-19

Përditësim mbi Progresin Shkencor për Praktikën Epidemiologjike dhe Klinike të COVID-19

Kjo analizë i vjen në ndihmë personelit shëndetësor, profesionistëve të shëndetit publik dhe ekipeve epidemiologjike në Shqipëri duke ndihmuar vendim-marrjen epidemiologjike dhe klinike. Çdo deklaratë apo fakt i përfshirë/përmendur në këtë analizë është mbështetur dhe konsultuar me studimet e ditëve të fundit që komuniteti kërkimor shkencor global dhe Organizata Botërore e Shëndetësisë janë duke ndërmarrë mbi situatën e COVID-19.

No Comments Yet.

Leave a comment