Barazi Gjinore

Lexoni: English

 • Projekti: PROMOVIMI I BARAZISË GJINORE NË MARRËDHËNIET E PUNËS DHE NË EDUKIMIN PROFESIONAL

  Projekti: PROMOVIMI I BARAZISË GJINORE NË MARRËDHËNIET E PUNËS DHE NË EDUKIMIN P

  Donatorë:  UNDP, UN WOMEN në Shqipëri, me fonde të Qeverisë Suedeze. Periudha e zbatimit: Tetor 2016- Mars 2017 Zona e…

  më tepër

 • Ai dhe Ajo krijojnë jetën, bëje botën portokalli

  Ai dhe Ajo krijojnë jetën, bëje botën portokalli

  Donatori: UNDP, UN WOMEN me fonde të Qeverisë Suedeze Periudha e Implementimit: Shtator 2015 – Gusht 2016 (në zbatim) Zonat…

  më tepër

 • Së bashku kundër dhunës, për një familje të shëndetshme

  Së bashku kundër dhunës, për një familje të shëndetshme

  Donator: UNDP, UN Women and Swedish Government Funds Periudha e implementimit: Korrik- dhjetor 2013 Target Zona: Dibra dhe Tirana Projekti…

  më tepër

 • Ne mundemi, ne jemi të barabartë

  Ne mundemi, ne jemi të barabartë

  Periudha e zbatimit: Nëntor 2014 – Mars 2015 Donator: UNDP, UN Women dhe fondet e Qeverisë Suedeze Shoqata “Together for…

  më tepër