Të rinjtë

Lexoni: English

 • Projekti: PROMOVIMI I BARAZISË GJINORE NË MARRËDHËNIET E PUNËS DHE NË EDUKIMIN PROFESIONAL

  Projekti: PROMOVIMI I BARAZISË GJINORE NË MARRËDHËNIET E PUNËS DHE NË EDUKIMIN P

  Donatorë:  UNDP, UN WOMEN në Shqipëri, me fonde të Qeverisë Suedeze. Periudha e zbatimit: Tetor 2016- Mars 2017 Zona e…

  më tepër

 • Promovimi i sipërmarrësve të rinj

  Promovimi i sipërmarrësve të rinj

  Donator: Bashkimi Evropian në Bruksel, Youth In Action Programme Periudha e zbatimit: Qershor 2011 Përmbledhje e projektit: Shoqata “Together for…

  më tepër

 • Promovimi i të rinjve si Ambasadorë të Evropës

  Promovimi i të rinjve si Ambasadorë të Evropës

  Donator: Bashkimi Evropian në Bruksel, Youth in Action Programme Periudha e Zbatimit: 01/12/2010-31/05/2011 Zona Target: Durrës, Shqipëri Përmbledhje e projektit:…

  më tepër

 • Lidershipi dhe Zhvillimi i të rinjve

  Lidershipi dhe Zhvillimi i të rinjve

  Donator: Bashkimi Evropian në Bruksel, Youth in Action Programme Zona Target: Pogradec Përmbledhje e projektit Shoqata “Together for Life”, zbatoi…

  më tepër