Raport vjetor mbi denoncimet e ardhura për sistemin shëndetësor në portalet shëndetësore të TFL

Përgatitën raportin:

 • Arlinda Shehu Gjypi
 • Blertina Koka
 • Denisa Canameti

Shoqata “Together for Life” ka zbatuar projektin “Forcimi i demokracisë në sistemin shëndetësor duke respektuar të drejtat e njeriut”, i cili mbështetet financiarisht nga Ambasada e Mbretërisë së Vendeve të Ulëta. Projekti filloi në muajin gusht 2017 dhe u mbyll në muajin korrik 2018.

Gjatë kësaj periudhe, shoqata “Together for Life”, përmes aktiviteteve të kryera prej saj në terren dhe në bashkëpunim me shoqatat e pacientëve, ka synuar të rrisë informimin e pacientëve për çështjet e të drejtave në sistemin shëndetësor. Gjithashtu është synuar përmes shkrimeve, si rritja e njohurive të pacientëve për sistemin shëndetësor, por gjithashtu është synuar që të rritet transparenca nga ana e institucioneve të këtij sistemi.

Përgjatë periudhës gusht 2017 – korrik 2018, gazeta “Shëndet+” ka mbledhur denoncimet e ardhura nga pacientët në të gjithë Shqipërinë dhe ka realizuar një raport për të bërë të ditur se cili është perceptimi i shqiptarëve për sistemin e shëndetësisë, por edhe për të treguar përballjen me këtë sistem.

Siç do të shihet edhe më poshtë, ankesat kryesore të shtetasve shqiptare ndahen në 10 kategori dhe përkatësisht:

 1. Mungesa e ilaçeve, medikamenteve
 2. Mungesa e infrastrukturës
 3. Mungesë e pajisjeve
 4. Keqmenaxhim të institucioneve shëndetësore
 5. Mungesë e burimeve njerëzore
 6. Mungesë politikash shëndetësore parandalues.
 7. Mosfunksionim të politikave shëndetësore
 8. Shkelje e të drejtave të pacientëve (njeriut)
 9. Mohim të së drejtës së fjalës
 10. Mungesë informacioni

Nga ana e shoqatës “Together for Life”, pas marrjes së denoncimeve të pacientëve, është realizuar edhe verifikimi në terren i këtyre denoncimeve. Më pas, të gjitha denoncimet e provuara janë publikuar në faqen online të gazetës “Shëndet+” si dhe në portalin propacientit.com.

Një gjë e tillë ka sjellë në vijimësi edhe rritjen e numrit të denoncimeve, siç do të shihet edhe më pas.

Në linkun bashkëngjitur gjeni raportin e plotë të denoncimeve të ardhura në portalet shëndetësore shendeti.com.al dhe propacientit.com.

Raport vjetor mbi denoncimet e ardhura për sistemin shëndetësor në portalet shëndetësore të TFL

No Comments Yet.

Leave a comment