Shendetesi

 • Projekti: RRITJA E CILËSISË SË KUJDESIT SHËNDETËSOR PËRMES FORCIMIT TË SHOQATAVE TË PACIENTËVE DHE ADVOKIMIT PËR RRITJEN E BUXHETIT NË SHËNDETËSI.

  Projekti: RRITJA E CILËSISË SË KUJDESIT SHËNDETËSOR PËRMES FORCIMIT TË SHOQATAVE

  Donator: Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Periudha e zbatimit: Korrik 2016 - Prill 2017 Zona e zbatimit: Tiranë, Kukës,…

  më tepër

 • Investigim mbi abuzimin e pacientëve me kancer

  Investigim mbi abuzimin e pacientëve me kancer

  Donator: Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë/Soros (OSFA) Periudha e zbatimit: Tetor 2015 – Prill 2016 Target zona: Spitali Onkologjik…

  më tepër

 • Denoncojmë korrupsionin në shëndetësi, të mbrojmë të drejtat e pacientëve

  Denoncojmë korrupsionin në shëndetësi, të mbrojmë të drejtat e pacientëve

  Donator: Fondacioni SOROS Periudha e zbatimit: Janar – Qershor 2015 Partner: Qendra e Këshillimit të Shërbimeve Psikologjike” Shkodër (QKSHP) Target…

  më tepër

 • Projekti HAP

  Projekti HAP

  Projekti:  Mundësimi i komunitetit në parandalimin dhe kontrollin më të mirë të hipertensionit, në Zerqan, Arras dhe Komsi fshatrat e rrethit…

  më tepër

 • Qendrat shëndetësore të Peshkopisë, Oroshit dhe Fierzës, shembulli pozitiv i energjive të rinovueshme

  Qendrat shëndetësore të Peshkopisë, Oroshit dhe Fierzës, shembulli pozitiv i ene

  Donator: Programi GEF/UNDP Periudha e zbatimit: 2015 Zonat target: Peshkopi, Orosh dhe Fierzw Përmbledhje e projektit: Projekti konsistonte në shfrytëzimin…

  më tepër

 • Rivendosja e shërbimeve shëndetësore në Fshatin Turistik Verior THETH

  Rivendosja e shërbimeve shëndetësore në Fshatin Turistik Verior THETH

  Donator: Fondacioni SOROS Periudha e zbatimit: Qershor-nëntor 2011 Zona Target: Fshati Turistik Verior- Theth Vendasit e fshatit Theth kanë vuajtur…

  më tepër

 • Poliklinika dhe qytetarët

  Poliklinika dhe qytetarët

  Donator: AMSHC (Agjencia e Mbështetjes së Shoqërisë Civile) Periudha e zbatimit: 2013 Target Zona: Poliklinikat në Tiranë Përmbledhje e projektit…

  më tepër

 • Mbështetja e reformave në sektorin e shëndetësisë

  Mbështetja e reformave në sektorin e shëndetësisë

  Donator: USAID Albania Periudha e zbatimit: 2013-2014 Zonat e përfshira: Tirana, Korça dhe Lezha Përmbledhje e projektit: Ky projekt kishte…

  më tepër